دستگاه اسپکتروفوتومتری جذب اتمی (AAS)

اسپکترومتری جذب اتمی یك روش تجزیه ای برای اندازه گیری مقادیر کم عناصر میباشد که براساس اندازه گیری جذب انرژی تابشی حاصل از اتمهای آزاد و غیر یونیزه مبتنی است . دستگاه اسپکترومتری جذب اتمی (AAS) این مجتمع شامل:

دستگاه جذب اتمی مدل ۵۱۰۰ ساخت کمپانی PERKIN-ELMER
از ویژگی های این دستگاه عبارتست از:
•کیفیت بالای اپتیك که شامل دو عدد Grating در ناحیه uv با ۲۸۸۰ خط در میلیمتر و در ناحیه مرئی ۱۴۴۰ خط در میلی متر
•دارای ۱۰ شکاف عبوری در ورودی و خروجی قسمت تکفام کننده
•ابعاد هر Grating ، ۸۰×۸۰میلی متر می باشد
•محدوده کاری این دستگاه از ۱۸۰ تا ۹۰۰ نانومتر می باشد
•طراحی قسمت تکفام کننده بر اساس طرح Czerny-turner با فاصله کانونی ۴۰۸ میلی متر می باشد.
•قابلیت جدا سازی طول موج ها در هر میلی متر ۰٫۰۶۳نانو متر درناحیه UV و در ناحیه مرئی ۰٫۱۲۶ نانومتر هر میلی متر می باشد.
•این دستگاه برای تصحیح خط زمینه و کاهش مزاحمت ها دارای لامپ دوتریم در ناحیه UV و یك عدد لامپ مرئی در ناحیه VIS می باشد.

 

دستگاه جذب اتمی مدل ۲۳۸۰ ساخت کمپانی PERKIN-ELMER
دستگاه جذب اتمی مدل ۱۷۰-۳۰ ساخت کمپانی HITACHI

lab_1_10_1lab_1_10

Print Friendly