دستگاه اندازه گیری قطر ذرات

این دستگاه توانایی اندازه گیری میزان توزیع اندازهء ذرات را در انواع مختلف مواد با فرمولاسیونهای مختلف همچون گرانولها ، پودرها ، سوسپانسیون ها و امولسیونها در محدودهء ۰٫۳-۴۰۰ μm دارا میباشد . عملکرد این دستگاه با استفاده از تجزیه میزان نور پخش شدهء لیزر میباشد . نتایج حاصل از این دستگاه به صورت یك جدول و نمودار نشان داده میشود.

 

lab_1_9 lab_1_9_1 lab_1_9_2

Print Friendly