دستگاه كروماتوگرافی مایع با كارآیی بالا (HPLC)

کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC) بی شك سریعترین رشد را در بین تمام تکنیکهای جداسازی تجزیه ای داشته است . دلایل این رشد عبارتند از حساسیت روش ، سازگاری سریع آن برای انجام اندازه گیری های کمی صحیح ، شایستگی آن برای جداسازی گونه های غیر فرار یا ناپایدار در مقابل گرما ، و مهمتر از همه کاربرد گسترده ء آن برای موادی است که در صنعت زمینه های مختلف علوم و جامعه اهمیت درجه اول را دارند . مثالهایی از این گونه مواد عبارتند از : آمینو اسیدها ، پروتئینها ، نوکلئیك اسیدها ، هیدروکربنها ، کربوهیدراتها ، داروها ، ترپنوئیدها ، حشره کش ها ، آنتی بیوتیکها ، استروییدها ، گونه های آلی و گروهی از مواد گوناگون معدنی .
در حال حاضر سه دستگاه HPLC در مرکز آزمایشگاهی گیاه موجود میباشد که دارای دتکتورهای UV و نوع DAD بوده، همچنین دستگاه دارای انواع ستونهای مختلف HPLC میباشد .لازم به ذکر است که HPLC مدل ۱۰۹۰ مجهز به Auto Sampler و دتکتور نوع DAD است. که خود دارای مزایای بسیار زیادی در زمینه آنالیز و تعیین ماهیت نمونه ها و نیز تعیین میزان باقیمانده آفت کشها و … در انواع مختلف محصولات می باشد.

lab_1_7

lab_1_7_1

Print Friendly