بایگانی/آرشیو ماهانه: بهمن ۱۳۹۳

مجتمع آزمایشگاهی گیاه

مجتمع آزمایشگاهی گیاه وابسته به بخش تحقیق و توسعه شرکت گیاه همزمان با شرکت گیاه در سال ۱۳۴۵ تاسیس گردیده است و از آن زمان تا کنون به عنوان یکی از پیشرفته ترین آزمایشگاه های جامع و معتمد سازمان های مختلف در چارچوب انجام آزمایشهای کنترل کیفی روی محصولات مختلف شیمیایی، توانسته است بخشی از نیازهای تحقیقاتی و توسعه ای ... بیشتر بخوانید »

مجتمع آزمایشگاهی گیاه

مجتمع آزمایشگاهی گیاه وابسته به بخش تحقیق و توسعه شرکت گیاه همزمان با شرکت گیاه در سال ۱۳۴۵ تاسیس گردیده است و از آن زمان تا کنون به عنوان یکی از پیشرفته ترین آزمایشگاه های جامع و معتمد سازمان های مختلف در چارچوب انجام آزمایشهای کنترل کیفی روی محصولات مختلف شیمیایی، توانسته است بخشی از نیازهای تحقیقاتی و توسعه ای ... بیشتر بخوانید »