مجتمع آزمایشگاهی گیاه

مجتمع آزمایشگاهی گیاه وابسته به بخش تحقیق و توسعه شرکت گیاه همزمان با شرکت گیاه در سال ۱۳۴۵ تاسیس گردیده است و از آن زمان تا کنون به عنوان یکی از پیشرفته ترین آزمایشگاه های جامع و معتمد سازمان های مختلف در چارچوب انجام آزمایشهای کنترل کیفی روی محصولات مختلف شیمیایی، توانسته است بخشی از نیازهای تحقیقاتی و توسعه ای صنایع مختلف را تامین نماید.

در دنیای پیچیده تکنولوژی جدید و تولید انبوه،کنترل کیفیت محصولات صنعتی و غیر صنعتی جایگاه ویژه خود را دارد و استخوانبندی این کنترل کیفیت را تجزیه های شیمیایی انجام شده به کمك روش های دستگاهی پیشرفته تشکیل می دهد.ما هم در راه حرکت به سوی استقلال صنعتی نمی توانیم نسبت به کنترل دقیق محصولات با استفاده از این تکنیکها و دانش به روز بی اعتنا باشیم.
مجتمع آزمایشگاهی گیاه با بهره گیری از کارشناسان متخصص و بکارگیری اطلاعات روز دنیا و معتبرترین روش ها، و نیز با استفاده از دستگاه های مجهز و پیشرفته با رعایت بالاترین استانداردها، قادر به ارائه خدمات در زمینه های مختلف کنترل کیفی به تمامی موسسات و صنایع وابسته به کشاورزی،داروسازی،دانشگاهها و پژوهشکده های مختلف،موسسات تحقیقاتی،محیط زیست،منابع طبیعی و کلیه صنایع شیمیایی مربوطه می باشد. در راستای نیل به این اهداف، هم اکنون مجتمع آزمایشگاهی گیاه مجهز به تجهیزات زیر می باشد:
۱٫ کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی (GC-MS)
2. دستگاه طیف سنجی تبدیل فوریه – مادون قرمز (FT-IR)
3. دستگاه کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی تبدیل فوریه-مادون قرمز(GC/FT-IR)
4. دستگاههای کروماتوگرافی گازی شامل:
GC مدل ۵۸۹۰ همراه با دتکتور FLAME IONISATION DET(FID) ساخت کمپانی HEWELET PACARED
GC مدل ۸۵۰۰ ساخت کمپانی PERKIN ELMER همراه با دتکتورهای
NITROGEN PHOSPHOROUS DET(NPD) –
ELECTRON CAPTURE DET (ECD) –
FLAME IONIZATION DET (FID) –
و نیز دارای انواع ستونهای انباشته (PACKED ) و موئین ( CAPILLARY ) با فازهای مایع و جاذب های مختلف و تهیه ستونهای انباشته میباشد.
۵٫ دستگاههای کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا( HPLC ) شامل:
HPLC مدل ۱۰۵۰ ساخت کمپانی HEWELET PACARD
HPLC  مدل SP930D ساخت کمپانی YOUNGLING
HPLC مدل ۱۰۹۰ ساخت کمپانی HEWELET PACARED همراه با دتکتور “دیودآرای” (DAD)
6. دستگاه اسپکتروفوتومتر UV-VIS شامل:
دستگاه UV-VIS مدل A-160 ساخت کمپانی SHIMADZU
7. دستگاه اسپکترومتری جذب اتمی ( AAS ) شامل:
دستگاه جذب اتمی مدل ۵۱۰۰ ساخت کمپانی PERKIN-ELMER
8. دستگاه اندازه گیری نقطه اشتعال (FLASH POINT )
9. دستگاه اندازه گیری نقطه ریزش (POUR POINT )
10. دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته دینامیکی
۱۱٫ دستگاه اندازه گیری ویسکوزیته سنتیکی
۱۲٫ دستگاه کارل فیشر
۱۳٫ دستگاه تیتراتور خودکار
۱۴٫ دستگاه های pH متر
۱۵٫ دستگاه های EC متر
۱۶٫ دستگاه هیدرومیل جهت تولید ذرات نانو
۱۷٫ دستگاه جت میل)جهت میکرونیزه نمودن پودرها(
۱۸٫ انواع انکوباتورها
۱۹٫ سیستم کجلدال
۲۰٫ سری الکها با مش های مختلف
۲۱٫ دستگاه ویبراتور الك ها
۲۲٫ دستگاه shaker
23. سیستم های عصاره گیری خاك،گیاه
۲۴٫ دستگاه ROTARY EVAPORATE
25. انواع ظروف شیشه ای مخصوص آزمایشگاه

آنالیز آب و خاک
در کشاورزی نوین و پایدار که بعنوان عمده ترین راه مواد غذایی میباشد ، اطلاع از میزان مواد غذایی و حاصلخیزی خاك و هم چنین شناسایی کمبودهای آن یکی از عوامل بسیار مهم میباشدانجام تمامی آزمایشات شیمیایی و نیز تعیین عوامل ضروری برای سنجش و ارزیابی کیفیت آب آبیاری و همچنین زمینه های مختلف تجزیه صفات شیمیایی و فیزیکی خاك وگیاه شامل:
اندازه گیری اسیدیته (pH) و هدایت الکتریکی (EC) آب و خاك
اندازه گیری درصد مواد آلی )درصد کربن( موجود در خاك،همچنین درصد رطوبت موجود در خاك و در اندام مختلف گیاه شامل برگ، دمبرگ، غده و بذر
اندازه گیری غلظت یونهای کربنات (CO3-2) و بیکربناتHCO3-2) ) در آب و خاك
اندازه گیری غلظت یون های:
کلراید (CL-)
سولفات (SO4-2)
نیترات (NO3-)
آمونیوم (NH4+)
کلسیم (Ca2+)
منیزیم (Mg2+)
سدیم (Na+)
پتاسیم (K+)
در گیاه، آب و خاك
اندازه گیری مقدار فسفر و پتاسیم قابل جذب خاك
اندازه گیری اشکال مختلف نیتروژن موجود در آب، خاك و گیاه از جمله نیتروژن کل،نیترات و آمونیوم
اندازه گیری میزان عناصر آهن، روی، منگنز، مس آب و خاك
اندازه گیری غلظت سایر عناصر مثل سیلیسیم، بور، نیکل، سرب، کادمیوم، کبالت و سایر عناصر سنگین آب و خاك

آنالیز های شیمیایی کودهای جامد و محلول
اندازه گیری میزان عناصر بکار گرفته شده در ساختار کود
اندازه گیری میزان حلالیت کودها
اندازه گیری میزان pH کودها

آنالیز در زمینه محیط زیست
اندازه گیری غلظت انواع عناصر سنگین و کم مقدار شامل مس، منگنز، کادمیوم، کبالت، نیکل، روی، سرب، سلنیم و نیز سایر پارامترهای ضروری دیگر در آلاینده ها.
این مجتمع قادر به ارائه خدمات در زمینه ها و رشته های مختلف میباشد که از آن جمله عبارتند از :
در زمینه سموم و كودهای كشاورزی
اندازه گیری ماده موثره انواع آفت کشهای مورد مصرف در کشاورزی و حشره کش های خانگی
انجام آزمون های کنترل کیفیت سموم مطابق استانداردهای تعیین شده توسط FAO
اندازه گیری باقیمانده (RESIDUE) برخی از سموم در نمونه های مختلف
اندازه گیری میزان عناصر ماکرو و میکرو بکار گرفته شده در ساختار کود
کلیهء تست های کنترل کیفی مربوط به کودها
کلیه آزمونهای انجام شونده توسط دستگاههای NMR ، CHNS/O ، FT-IR ، FT-IR/GC ، GC ، HPLC ، AASUV-VIS ، کارل فیشر ، ویسکوزیته ، دمای اشتعال ، دمای ریزش ، اندازه گیری قطر ذرات، کوره زیمن و ……
در زمینه داروسازی
شناسایی پلیمرها
شناسایی تركیبات آلی
تعیین گروههای عامل مواد آلی
اندازه گیری كمی و كیفی عناصر
لازم به ذکر است که این آزمایشگاه مجهز به کلیه کتابهای مرجع در زمینه فرمولاسیون سموم و کودهای کشاورزی،حشره کش های خانگی و دامی و مواد بهداشتی می باشد.همچنین این مجتمع دارای کتابخانه مجهز و منحصر به فرد الکترونیکی با بیش از ده هزار عنوان Ebookدر زمینه های شیمی آلی،شیمی تجزیه،شیمی معدنی،شیمی فیزیك،نانوتکنولوژی،آگروشیمی، شیمی سطح،سری سورفکتانت ها،مواد فعال سطحی،حلال ها،شیمی سبزو…….. می باشد.
مجتمع آزمایشگاهی گیاه زیر نظر مستقیم دکتر محمد خصوصی دارای دکترای تغذیه نباتات از دانشگاه Gissen آلمان و بنیانگذار صنعت تولید سم و کود در ایران، رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم و رئیس هیئت مدیره شرکت گیاه اداره می شود.

این آزمایشگاه در حال حاضر دارای ۱۰ نفر پرسنل می باشد:

  1. احمدرضا مهندسی، کارشناس ارشد گیاهپزشکی از دانشگاه تهران (ریاست آزمایشگاه).
  2. مژده اقبال، کارشناس شیمی کاربردی از دانشگاه علوم تحقیقات.
  3. سمیرا صفریان، کارشناس ارشد گیاهپزشکی از دانشگاه تهران.
  4. رامین میرخلیل زاده ارشادی، کارشناس ارشد گیاهپزشکی از دانشگاه تهران.
  5. محمد حسین نائینی، دکتری شیمی تجزیه از دانشگاه آلبرتا (مسئول بخش آنالیز).
  6. علی ابراهیمی، دکتری شیمی آلی از دانشگاه تربیت مدرس.
  7. نگار داوودی، کارشناس ارشد شیمی از دانشگاه آزاد تهران شمال.
  8. فرح ناز مختاری، دکتری دامپزشکی از دانشگاه علوم تحقیقات.
  9. رضا عیسی زاده، کارشناس ارشد مدیریت از دانشگاه آزاد قزوین.

تلفن همراه: ۰۹۱۹۷۰۸۳۱۷۰ (احمدرضا مهندسی)

Print Friendly